FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७४ ८०/८१ 11/02/2023 - 15:47 PDF icon नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७४.pdf
नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली,२०७४ ८०/८१ 11/02/2023 - 15:44 PDF icon नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली,२०७४.pdf
नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ ८०/८१ 11/02/2023 - 15:42 PDF icon नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४.pdf
नगर सभा संचालन कार्यविधि, २०७४ ८०/८१ 11/02/2023 - 15:39 PDF icon नगर सभा संचालन कार्यविधि, २०७४.pdf
नगर कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०७४ ८०/८१ 11/02/2023 - 15:34 PDF icon नगर कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०७४.pdf
विनियोजन ऐन,२०७४/७५ ७५/७६ 12/27/2018 - 11:01 PDF icon बिनियोजन ऐन.pdf
आर्थिक ऐन,२०७५ ७५/७६ 12/27/2018 - 10:45 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५.pdf