पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
राम कुमार महतो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत rkmahato7@gmail.com ९८५४०२३०२३/९८५४०२९०५४
ओम प्रकाश महतो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन
फिरोज आलम लेखा अधिकृत लेखा शाखा ९८५१०१३१७२
राम बल्लभ मिश्र ना.सु प्रशासन ९८४४०२८३५९
कालिकान्त मिश्र कृषि योजना अधिकृत/गुनासो सुन्ने अधिकारी कृषि शाखा ९८०४५८११४६
कमलेश्वर प्रसाद वर्मा इन्जिनियर प्राविधिक ९८५४०३०५१४
वरुण कुमार मल्लिक पशु चिकित्सक पशु सेवा ९८४४१०९८२६
दुश्यंत मिश्र ल्याव टे.(छैठौँ अ.) स्वास्थ्य शाखा ९८५४०२३५८५
विरेन्द्र कुमार झा खरिदार सा.वि.सा.सु.,प. ९८४४०५४०८७