FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

स्यालो ट्युवेल मोटर पम्पसेट जडान तथा संचालन कार्यक्रम ८५% अनुदानको आवेदन फारम आह्वान सम्बन्धि सूचना

आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत सम्बन्धि आशय पत्र

आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत सम्बन्धि आशय पत्र

कृषि स्नातक प्राविधिक करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना

पोषण सुधारका लागि विपन्न महिला समूह वा सहकारीमा आय आर्जनका लागि अनुदान सम्बन्धि आव्हान सम्बन्धि सूचना

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

संक्षिप्त सूची तथा लिखित परीक्षा सम्बन्धमा

Notice regarding invitation for Bids.

करार सेवामा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना....

नगराईन नगरपालिकाको नवौ नगरसभामा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतको झलक...