सूचना तथा समाचार

पोखरी ठेक्का सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

प्राविधिक सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

मौजुदा सूचीमा दर्ता गराउने बारेको सूचना

अत्यन्त जरुरी सूचना

दैवी प्रकोप व्यवस्थापन कोष खातामा रकम जम्मा गर्न आव्हान गरिएको सम्बन्धमा

जनहितमा जारी

काम काज सम्बन्धमा

करार कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

औषधि खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आहवान सूचना

प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: