FAQs Complain Problems

राजपत्रहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन_ २०७९ ८०/८१ 01/23/2024 - 12:13 PDF icon स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन_ २०७९.pdf
नदि नाला तथा सार्वजनिक स्थानहरुको सरसफाई सम्बन्धि कार्यविधि २०७९ ८०/८१ 01/23/2024 - 12:06 PDF icon नदि नाला तथा सार्वजनिक स्थानहरुको सरसफाई सम्बन्धि कार्यविधि २०७९.pdf
नगराईन न पा कार्य संचालन निर्देशिका २०७९ ८०/८१ 01/23/2024 - 12:05 PDF icon नगराईन न पा कार्य संचालन निर्देशिका २०७९.pdf
नगराईन नगर पालिका नगर प्रहरी संचालन तथा ब्यबस्थापन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 12/15/2023 - 15:40 PDF icon नगराईन नगर पालिका नगर प्रहरी संचालन तथा ब्यबस्थापन कार्यविधि २०८०.pdf
करार सेवामा पालिका शिक्षकको नियुक्ति तथा परिचालन कार्यविधि २०७९ ८०/८१ 12/15/2023 - 15:39 PDF icon करार सेवामा पालिका शिक्षकको नियुक्ति तथा परिचालन कार्यविधि २०७९.pdf
शिक्षक सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ (पहिलो शंसोधन ),२०७९ ८०/८१ 12/15/2023 - 14:27 PDF icon शिक्षक सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ (पहिलो शंसोधन )२०७९.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि,२०८० ८०/८१ 12/15/2023 - 14:25 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि,२०८०.pdf
नगराईन नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने), २०७५ ८०/८१ 11/03/2023 - 16:02 PDF icon नगराईन नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने), २०७५.pdf
नगराईन नगरपालिका सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६ ८०/८१ 11/03/2023 - 15:49 PDF icon नगराईन नगरपालिका सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६.pdf
नगराईन नगरपालिको अपांगता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७६ ८०/८१ 11/03/2023 - 15:45 PDF icon नगराईन नगरपालिको अपांगता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७६.pdf

Pages