FAQs Complain Problems

राजपत्रहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नगराईन नगरपालिकाको भवन निर्माण मापदण्ड, २०८० ८०/८१ 05/06/2024 - 12:17 PDF icon नगराईन नगरपालिकाको भवन निर्माण मापदण्ड, २०८०.pdf
शिक्षा नियमावली, २०८० ८०/८१ 03/07/2024 - 12:37 PDF icon शिक्षा नियमावली २०८०.pdf
भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण आधार तथा मापदण्ड, २०८० ८०/८१ 03/05/2024 - 15:39 PDF icon भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण आधार तथा मापदण्ड, २०८०.pdf
स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन_ २०७९ ८०/८१ 01/23/2024 - 12:13 PDF icon स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन_ २०७९.pdf
नदि नाला तथा सार्वजनिक स्थानहरुको सरसफाई सम्बन्धि कार्यविधि २०७९ ८०/८१ 01/23/2024 - 12:06 PDF icon नदि नाला तथा सार्वजनिक स्थानहरुको सरसफाई सम्बन्धि कार्यविधि २०७९.pdf
नगराईन न पा कार्य संचालन निर्देशिका २०७९ ८०/८१ 01/23/2024 - 12:05 PDF icon नगराईन न पा कार्य संचालन निर्देशिका २०७९.pdf
नगराईन नगर पालिका नगर प्रहरी संचालन तथा ब्यबस्थापन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 12/15/2023 - 15:40 PDF icon नगराईन नगर पालिका नगर प्रहरी संचालन तथा ब्यबस्थापन कार्यविधि २०८०.pdf
करार सेवामा पालिका शिक्षकको नियुक्ति तथा परिचालन कार्यविधि २०७९ ८०/८१ 12/15/2023 - 15:39 PDF icon करार सेवामा पालिका शिक्षकको नियुक्ति तथा परिचालन कार्यविधि २०७९.pdf
शिक्षक सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ (पहिलो शंसोधन ),२०७९ ८०/८१ 12/15/2023 - 14:27 PDF icon शिक्षक सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ (पहिलो शंसोधन )२०७९.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि,२०८० ८०/८१ 12/15/2023 - 14:25 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि,२०८०.pdf

Pages