FAQs Complain Problems

८०/८१

विज्ञापन नं. ०२-०८०/८१ र ०३-०८०/८१ को प्रारम्भिक शारीरिक परीक्षणको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

कार्यपालिका बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा (मिति २०८१/०२/११ गते शुक्रवार)

दस्तावेज: 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धि सूचना

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धि सूचना

विज्ञापन नं. ०२-०८०/८१ र ०३-०८०/८१ को प्रारम्भिक शारीरिक परीक्षण सम्बन्धि सूचना

विशेष सभामा उपस्थिति सम्बन्धमा (मिति २०८१/०२/१२ गते शनिवार)

दस्तावेज: 

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि Biometric Verification अनिवार्य गर्ने सम्बन्धि सूचना

कार्यपालिका बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

घैचाको विउ र धानको विउ ५०% अनुदानमा लिने सम्बन्धि सूचना

उपस्थिति सम्बन्धमा प्र.अ. सस्थागत विद्यालय