FAQs Complain Problems

राजपत्रहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नगराईन नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने), २०७५ ८०/८१ 11/03/2023 - 16:02 PDF icon नगराईन नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने), २०७५.pdf
नगराईन नगरपालिका सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६ ८०/८१ 11/03/2023 - 15:49 PDF icon नगराईन नगरपालिका सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६.pdf
नगराईन नगरपालिको अपांगता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७६ ८०/८१ 11/03/2023 - 15:45 PDF icon नगराईन नगरपालिको अपांगता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७६.pdf
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि (पहिलो संसोधन) कार्यविधि, २०७६ ८०/८१ 11/03/2023 - 15:43 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि (पहिलो संसोधन) कार्यविधि, २०७६.pdf
ब्याक हो लोडर संचालन समबन्धि कार्यविधि, २०७५ ८०/८१ 11/03/2023 - 15:40 PDF icon ब्याक हो लोडर संचालन समबन्धि कार्यविधि, २०७५.pdf
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ ८०/८१ 11/03/2023 - 15:38 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ ८०/८१ 11/03/2023 - 15:35 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५.pdf
नगराईन नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ ८०/८१ 11/02/2023 - 17:44 PDF icon नगराईन नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५.pdf
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) ऐन, २०७५ ८०/८१ 11/02/2023 - 17:43 PDF icon अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ऐन, २०७५.pdf
एफ.एम. रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७५ ८०/८१ 11/02/2023 - 17:37 PDF icon एफ.एम. रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७५.pdf

Pages