FAQs Complain Problems

७५/७६

आ.व. २०७७/०७८ को बजेट तथा कार्यक्रमहरु

दस्तावेज: 

दर रेट

दस्तावेज: 

नगराईन नगरपालिकाको तेस्रो नगर सभाको पहिलो बैठकमा उपप्रमुख श्री रन्जु कुमारी साहज्युले आ.व. २०७६।०७७ को रु. ४८ करोड ६३ हजारको बजेट प्रस्तुत गर्नु भयो ।

सक्शन ट्यांक स्पेसिफिकेशन |||

क्याटलग सपिंग विधिबाट सेप्टिक ट्यांक सफा गर्ने सक्शन मेशिन साधन खरिद समन्धी सूचना |||

गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकिएको वारे

उम्मेदवारको सर्ट लिस्टिंग (Short Listing) नतिजा प्रकाशित गरिएको वारे |

औषधि खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सूचना

सिलाई कटाई तालिममा सहभागी हुन इच्छुक सम्बन्धित सबैको लागि सूचना |

ब्युटिसियन तालिममा सहभागी हुन इच्छुक सम्बन्धित सबैको लागि सूचना |