FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

औषधी खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!!

७७/७८ 05/25/2021 - 11:51

पोखरी ठेक्का सम्बन्धी सूचना !!!

७७/७८ 05/25/2021 - 11:43

Notice regarding invitation for procurement of fabricated steel parts for trail bridge

७७/७८ 05/05/2021 - 11:33

औषधि खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

७७/७८ 05/05/2021 - 11:31

Notice regarding invitation for sealed quotation

७६/७७ 06/25/2020 - 11:58 PDF icon Invitation_Sealed_Quotaion.pdf

सेनिटरी प्याड खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 06/19/2020 - 16:34 PDF icon Purchage_Sanitary pad.pdf

बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धी जरुरी सूचना !!!

७६/७७ 05/03/2020 - 16:24 PDF icon Bid_date_Extension.pdf

दरभाउ स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित गरिएको वारे

७६/७७ 04/17/2020 - 12:32

सक्शन ट्यांक स्पेसिफिकेशन |||

७५/७६ 06/12/2019 - 12:12

क्याटलग सपिंग विधिबाट सेप्टिक ट्यांक सफा गर्ने सक्शन मेशिन साधन खरिद समन्धी सूचना |||

७५/७६ 06/12/2019 - 12:09

Pages