FAQs Complain Problems

७७/७८

शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना रद्द गर्ने सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

शिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना

नगराईन नगरपालिकाको आठौं नगरसभामा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतको झलक...

आ.व. २०७८/०७९ को बजेट

दस्तावेज: 

औषधी खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!!

पोखरी ठेक्का सम्बन्धी सूचना !!!

Notice regarding invitation for procurement of fabricated steel parts for trail bridge

औषधि खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

कार्यालय सहयोगीको अन्तर्वार्ता सम्बन्धमा

हे.अ./अ.हे.व. तथा स्टाफ नर्स/अ.न.मि.को अन्तर्वार्ता सम्बन्धमा.