FAQs Complain Problems

७९/८०

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

मौखिक अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

१० औं नगर सभाको आज दोश्रो बैठकबाट जम्मा बजेट रु ५४६८७५७००/- सर्वसहमती बाट परित गरियो ।

स्यालो ट्युवेल मोटर पम्पसेट जडान तथा संचालन कार्यक्रम ८५% अनुदानको आवेदन फारम आह्वान सम्बन्धि सूचना

आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत सम्बन्धि आशय पत्र

आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत सम्बन्धि आशय पत्र

कृषि स्नातक प्राविधिक करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना

Notice regarding invitation for Bids.

पोषण सुधारका लागि विपन्न महिला समूह वा सहकारीमा आय आर्जनका लागि अनुदान सम्बन्धि आव्हान सम्बन्धि सूचना