सूचना तथा समाचार

नगराईन नगरपालिकाको तेस्रो नगर सभाको पहिलो बैठकमा उपप्रमुख श्री रन्जु कुमारी साहज्युले आ.व. २०७६।०७७ को रु. ४८ करोड ६३ हजारको बजेट प्रस्तुत गर्नु भयो ।

गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकिएको वारे

उम्मेदवारको सर्ट लिस्टिंग (Short Listing) नतिजा प्रकाशित गरिएको वारे |

सिलाई कटाई तालिममा सहभागी हुन इच्छुक सम्बन्धित सबैको लागि सूचना |

ब्युटिसियन तालिममा सहभागी हुन इच्छुक सम्बन्धित सबैको लागि सूचना |

कम्प्युटर तालिममा सहभागी हुन इच्छुक सम्बन्धित सबैको लागि सूचना |

सेवा करार सम्बन्धी दरखास्त आह्वानको सूचना |

विद्यार्थी भर्ना अभियान सम्बन्धमा

नगराईन नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री ओम प्रकाश महतोज्युको पदभार ग्रहण कार्यक्रम

दरवन्दी तेरिज नगराईन नगरपालिका

दस्तावेज: