सूचना तथा समाचार

दर रेट

दस्तावेज: 

२०७६/०६/०७ गते प्रकाशित भएको पोखरी ठेक्का सम्बन्धि सूचना हाललाई स्थगित गरिएको वारे

PAN नं. सम्बन्धमा

पोखरी ठेक्का सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

हार्दिक अपिल

नगराईन नगरपालिकाको तेस्रो नगर सभाको पहिलो बैठकमा उपप्रमुख श्री रन्जु कुमारी साहज्युले आ.व. २०७६।०७७ को रु. ४८ करोड ६३ हजारको बजेट प्रस्तुत गर्नु भयो ।

गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकिएको वारे

उम्मेदवारको सर्ट लिस्टिंग (Short Listing) नतिजा प्रकाशित गरिएको वारे |

सिलाई कटाई तालिममा सहभागी हुन इच्छुक सम्बन्धित सबैको लागि सूचना |

ब्युटिसियन तालिममा सहभागी हुन इच्छुक सम्बन्धित सबैको लागि सूचना |