कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
ओम प्रकाश महतो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९८५४०२९०५४
मो. अन्सारुल राईन सूचना प्रविधि अधिकृत ito.nagrainmun@gmail.com/raeenansarul851@gmail.com ९८१२०५१४८२
राम सागर यादव लेखा अधिकृत ९८५४०२२६६१
राम बल्लभ मिश्र ना.सु ९८४४०२८३५९
बिरेन्द्र कुमार झा खरिदार ९८४४०५४०८७
मनोज कुमार झा सव इन्जिनियर ९८४४०१७८३९
उमेश मण्डल सव इन्जिनियर ९८१९६४४१००
बिसनाथ साह बानिया कार्यालय सहयोगी ९८२४८९३४८९