७५/७६

नगराईन नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री ओम प्रकाश महतोज्युको पदभार ग्रहण कार्यक्रम

दरवन्दी तेरिज नगराईन नगरपालिका

दस्तावेज: 

नगराईन नगरपालिकाको आ.व.२०७५/०७६ को बजेट तथा कार्यक्रम

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

नगराईन नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री परमेश्वर यादव ज्यूको अध्यक्षतामा र प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री प्रदिप राज कणेलको प्रमुख आतिथ्यमा नगर विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धि अन्तरक्रिया/समिति गठन/बैठक कार्यक्रमका झलक

मेलमिलापकर्ताको सुचिकृत सम्बन्धि सूचना

सिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना

आ.व. २०७५/०७६ को वीत्तीय स्रोत

दस्तावेज: