७५/७६

सक्शन ट्यांक स्पेसिफिकेशन |||

क्याटलग सपिंग विधिबाट सेप्टिक ट्यांक सफा गर्ने सक्शन मेशिन साधन खरिद समन्धी सूचना |||

गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकिएको वारे

उम्मेदवारको सर्ट लिस्टिंग (Short Listing) नतिजा प्रकाशित गरिएको वारे |

औषधि खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सूचना

सिलाई कटाई तालिममा सहभागी हुन इच्छुक सम्बन्धित सबैको लागि सूचना |

ब्युटिसियन तालिममा सहभागी हुन इच्छुक सम्बन्धित सबैको लागि सूचना |

कम्प्युटर तालिममा सहभागी हुन इच्छुक सम्बन्धित सबैको लागि सूचना |

सेवा करार सम्बन्धी दरखास्त आह्वानको सूचना |

विद्यार्थी भर्ना अभियान सम्बन्धमा